ЛФ ПР.1085
ЛФ ПР.1085a

Сигнатура: ЛФ-ПР.1085

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Стефан Андрейчин  към книгата „Капка роса“


ЛФ ПР.1066
ЛФ ПР.1066a

Сигнатура: ЛФ-ПР.1066

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Петър Карапетров  към книгата „Багатури“


ЛФ ПР.0725
ЛФ ПР.0725a

Сигнатура: ЛФ-ПР.0725

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Стилиян Чилингиров  към книгата „Тъй ми се стори“


ЛФ ПР.0724
ЛФ ПР.0724a

Сигнатура: ЛФ-ПР.0724

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Никола Фурнаджиев към книгата „Дъга“