ЛФ ПР.0254
ЛФ ПР.0254a

Сигнатура: ЛФ-ПР.0254

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Дамян Калфов  към книгата „Индийският петел“


ЛФ ПР.0251
ЛФ ПР.0251a

Сигнатура: ЛФ-ПР.0251

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Дамян Калфов  към книгата „Тигърът“


ЛФ ПР.0242
ЛФ ПР.0242a

Сигнатура: ЛФ-ПР.0242

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Асен Калоянов  към книгата „Под сянката на града“


ЛФ ПР.0238
ЛФ ПР.0238a

Сигнатура: ЛФ-ПР.0238

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Асен Калоянов  към книгата „Из невиделица“