ЛФ ПР.1891
ЛФ ПР.1891a

Сигнатура: ЛФ-ПР.1891

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Стою  Шишков към книгата „Из долината на Арда“


ЛФ ПР.1657
ЛФ ПР.1657a

Сигнатура: ЛФ-ПР.1657

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Петър Карапетров  към книгата „За ханския престол“


ЛФ ПР.1379
ЛФ ПР.1379a

Сигнатура: ЛФ-ПР.1379

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Йован Дучич  към книгата „Писме у прози“


ЛФ ПР.1303
ЛФ ПР.1303a

Сигнатура: ЛФ-ПР.1303

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Александър Балабанов  към книгата „Любов и поезия“