ЛФ ПР.0234
ЛФ ПР.0234a

Сигнатура: ЛФ-ПР.0234

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Калина Малина  към книгата „Воденичарски приказки“


ЛФ ПР.0197
ЛФ ПР.0197a

Сигнатура: ЛФ-ПР.0197

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Георги Есенски  към книгата „Хляб и сол“


ЛФ ПР.0195
ЛФ ПР.0195a

Сигнатура: ЛФ-ПР.0195

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Илия Енчев  към книгата „Крилатият майстор“


ЛФ ПР.0146
ЛФ ПР.0146a

Сигнатура: ЛФ-ПР.0146

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Димитър Гундов  към книгата „След дъжд“