ЛФ ПР.0268
ЛФ ПР.0268a

Сигнатура: ЛФ-ПР.0268

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Георги Караиванов към книгата „Хвърковатият конник“


ЛФ ПР.0266
ЛФ ПР.0266a

Сигнатура: ЛФ-ПР.0266

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Георги Караиванов към книгата „Синьото цвете"


ЛФ ПР.0264
ЛФ ПР.0264a

Сигнатура: ЛФ-ПР.0264

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Георги Караиванов  към книгата „Едно око дебне“


ЛФ ПР.0262
ЛФ ПР.0262a

Сигнатура: ЛФ-ПР.0262

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора   Георги Караиванов  към книгата „Герай войвода“