ЛФ ПР.0621
ЛФ ПР.0621a

Сигнатура: ЛФ-ПР.0621

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Димитър Талев  към книгата „Усилни години“


ЛФ ПР.0422
ЛФ ПР.0422a

Сигнатура: ЛФ-ПР.0422

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Добри Немиров  към книгата „През огъня"


ЛФ ПР.0288
ЛФ ПР.0288a

Сигнатура: ЛФ-ПР.0288

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Петър Карапетров  към книгата „Исперих“


ЛФ ПР.0285
ЛФ ПР.0285a

Сигнатура: ЛФ-ПР.0285

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Петър Карапетров  към книгата „Жертвени нощи“