ЛФ ПР.0713
ЛФ ПР.0713a

Сигнатура: ЛФ-ПР.0713

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Светослав Камбуров-Фурен  към книгата „Бунтовникът поет Бачо Киро“


ЛФ ПР.0704
ЛФ ПР.0704a

Сигнатура: ЛФ-ПР.0704

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Димитър Талев към книгата „Великият цар“


ЛФ ПР.0701
ЛФ ПР.0701a

Сигнатура: ЛФ-ПР.0701

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Емилиян Станев към книгата „Сами“


ЛФ ПР.0690
ЛФ ПР.0690a

Сигнатура: ЛФ-ПР.0690

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Орлин Василев  към книгата „Хайдутин майка не храни“