ЛФ ПР.0284
ЛФ ПР.0284a

Сигнатура: ЛФ-ПР.0284

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Петър Карапетров към книгата „Дионисий“


ЛФ ПР.0276
ЛФ ПР.0276a

Сигнатура: ЛФ-ПР.0276

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Ангел Каралийчев  към книгата „Божият ратай“


ЛФ ПР.0273
ЛФ ПР.0273a

Сигнатура: ЛФ-ПР.0273

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Ангел Каралийчев  към книгата „Лъжовен свят“


ЛФ ПР.0270
ЛФ ПР.0270a

Сигнатура: ЛФ-ПР.0270

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Ангел Каралийчев  към книгата „Имане“