ЛФ ПР.1301
ЛФ ПР.1301a

Сигнатура: ЛФ-ПР.1301

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Стефан Каракостов към книгата „Македонски възрожденци“


ЛФ ПР.1230
ЛФ ПР.1230a

Сигнатура: ЛФ-ПР.1230

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Димитър Митов  към книгата „Знамена“


ЛФ ПР.1228
ЛФ ПР.1228a

Сигнатура: ЛФ-ПР.1228

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Иван Радославов към книгата „Българска литература  1880-1930“


ЛФ ПР.1224
ЛФ ПР.1224a

Сигнатура: ЛФ-ПР.1224

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора Георги Константинов  към книгата „Българската литература след войната“