ЛФ ПР.0677
ЛФ ПР.0677a

Сигнатура: ЛФ-ПР.0677

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Златка Щерева към книгата „Денят на жътвата“


ЛФ ПР.0672
ЛФ ПР.0672a

Сигнатура: ЛФ-ПР.0672

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Димитър Шишманов  към книгата „Зограф Павел“


ЛФ ПР.0635
ЛФ ПР.0635a

Сигнатура: ЛФ-ПР.0635

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Теодор Траянов към книгата „Освободеният човек“


ЛФ ПР.0633
ЛФ ПР.0633a

Сигнатура: ЛФ-ПР.0633

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Христо Тотев  към книгата „Когато зашепнат нивите“