ЛФ ПР.0139ст
ЛФ ПР.0139кн

Сигнатура: ЛФ-ПР.0139ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Фейлетонен литературен преглед. // С л о в о, ХVІ, № 4957,  ян. 1939, с. 5

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Кирил Гривек „Моряци”


ЛФ ПР.0116ст
ЛФ ПР.0116кн

Сигнатура: ЛФ-ПР.0116ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Фейлетонен литературен преглед. // С л о в о, ХVІІ, № 5255, 15 ян. 1940, с. 2

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Георги Георгиев „Госпожа Лафарж"


ЛФ ПР.0672ст
ЛФ ПР.0672кн

Сигнатура: ЛФ-ПР. 0672ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Фейлетонен литературен преглед. // С л о в о, ХVІІ, № 5255, 15 ян. 1940, с. 2 

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Димитър Шишманов „Зограф Павел“


ЛФ ПР.0503ст
ЛФ ПР.0503кн

Сигнатура: ЛФ-ПР. 0503ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Фейлетонен литературен преглед. // С л о в о, ХVІ, № 4957,  ян. 1939, с. 6 

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Николай Райнов „Богомилски легенди"