ЛФ ПР.0275ст
ЛФ ПР.0275кн

Сигнатура: ЛФ-ПР. 0275ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Фейлетонен литературен преглед. // С л о в о, ХVІІ, № 5256, 16 ян. 1940, с. 2 

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Ангел Каралийчев „Земята на българите“


ЛФ ПР.0189ст
ЛФ ПР.0189кн

Сигнатура: ЛФ-ПР. 0189ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Фейлетонен литературен преглед. // С л о в о, ХІХ, № 5555, 16 ян. 1941, с. 2 

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Досю Драганов „Бях на война“


ЛФ ПР.0044ст
ЛФ ПР.0044кн

Сигнатура: ЛФ-ПР. 0044ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Фейлетонен литературен преглед. // С л о в о, ХІХ, № 5555, 16 ян. 1941, с. 2 

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Христо Бръзицов „Как ми се мерна Европа“


ЛФ ПР.0011ст
ЛФ ПР.0011кн

Сигнатура: ЛФ-ПР. 0011ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Фейлетонен литературен преглед. // С л о в о, ХІХ, № 5553, 14 ян. 1941, с. 2

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Симеон Андреев „Еснафи"