ЛФ ПР.0476ст
ЛФ ПР.0476кн

Сигнатура: ЛФ-ПР. 0476ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Низ литературните селения. // С л о в о, VІІІ, № 2274, 13 ян. 1930, с. 2

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Емануил Попдимитров „Златна жетва“


ЛФ ПР.0343ст
ЛФ ПР.0343кн

Сигнатура: ЛФ-ПР. 0343ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Славослов на безсмъртното: Вместо сурвакница. // С л о в о, ХХІ, № 5851, 16 ян. 1942, с. 2 

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Трифон Кунев „Песни“


ЛФ ПР.0317ст
ЛФ ПР.0317кн

Сигнатура: ЛФ-ПР. 0317ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Фейлетонен литературен преглед. // С л о в о, ХІХ, № 5555, 16 ян. 1941, с. 2 

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Тодор Кожухаров „Военни разкази“


ЛФ ПР.0291ст
ЛФ ПР.0291кн

Сигнатура: ЛФ-ПР. 0291ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Над литературните селения. // З о р а, ХІІІ, № 3760, 15 ян. 1932, с. 6 

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Панайот Керемидчиев „Жената, която изневерява“