ЛФ ПР.0316ст
ЛФ ПР.0317кн

Сигнатура: ЛФ-ПР.0316ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Фейлетонен литературен преглед. // С л о в о, ХVІ, № 4957,  ян. 1939, с. 6

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Йордан Ковачев „Озарение”


ЛФ ПР.0298ст
ЛФ ПР.0298кн

Сигнатура: ЛФ-ПР.0298ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Из литературните селения. // С л о в о, ХІV, № 4361, 14 ян. 1937, с. 1

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Петър Карапетров „Любов, без която не можем”


ЛФ ПР.0141ст
ЛФ ПР.0141кн

Сигнатура: ЛФ-ПР.0141ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Из литературните селения. // С л о в о, ХІV, № 4361, 14 ян. 1937, с. 1

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Кирил Гривек „Разкази на моряка”


ЛФ ПР.0140ст
ЛФ ПР.0140кн

Сигнатура: ЛФ-ПР.0140ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Фейлетонен литературен преглед. // С л о в о, ХVІІ, № 5255, 15 ян. 1940, с. 2

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Кирил Гривек „Пламъци”