ЛФ ПР.0445ст
ЛФ ПР.0445кн

Сигнатура: ЛФ-ПР.0445ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Над литературните селения. // З о р а, ХІІІ, № 3760, 15 ян. 1932, с. 6 

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата Константин Петканов „Хайдути“


ЛФ ПР.0441ст
ЛФ ПР.0441кн

Сигнатура: ЛФ-ПР.0441ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Фейлетонен литературен преглед. // С л о в о, ХІХ, № 5553, 14 ян. 1941, с. 2 

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Константин Петканов „Боляри“


ЛФ ПР.0422ст
ЛФ ПР.0422кн

Сигнатура: ЛФ-ПР.0422ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Над литературните селения. // З о р а, ХІІІ, № 3760, 15 ян. 1932, с. 6

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Добри Немиров „През огъня“


ЛФ ПР.0388ст
ЛФ ПР.0388кн

Сигнатура: ЛФ-ПР.0388ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Низ литературните селения. // С л о в о, VІІІ, № 2274, 13 ян. 1930, с. 1

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Иван Мирчев „Отстранена земя“