ЛФ ПР.0435ст
ЛФ ПР.0435кн

Сигнатура: ЛФ-ПР. 0435ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Над литературните селения. // З о р а, ХІІІ, № 3760, 15 ян. 1932, с. 6 

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Гечо Пановски „Кукурузи“


ЛФ ПР.0348ст
ЛФ ПР.0348кн

Сигнатура: ЛФ-ПР. 0348ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Над литературните селения. // З о р а, ХІІІ, № 3760, 15 ян. 1932, с. 6 

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Николай Лилиев „Стихотворения“


ЛФ ПР.0341ст
ЛФ ПР.0341кн

Сигнатура: ЛФ-ПР. 0341ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Фейлетонен литературен преглед. // С л о в о, ХVІ, № 4957,  ян. 1939, с. 6 

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Константин Константинов „Ден по ден“


ЛФ ПР.0287ст
ЛФ ПР.0287кн

Сигнатура: ЛФ-ПР. 0287ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Фейлетонен литературен преглед. // С л о в о, ХІХ, № 5553, 14 ян. 1941, с. 2 

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Петър Карапетров „Ирник“