ЛФ ПР.0647ст
ЛФ ПР.0647кн

Сигнатура: ЛФ-ПР. 0647ст           

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Из литературните селения. // З о р а, Х, № 2859, 14 ян. 1929, с. 2 

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Кирил Христов  „Чеда на Балкана“


ЛФ ПР.0630ст
ЛФ ПР.0630кн

Сигнатура: ЛФ-ПР. 0630ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Фейлетонен литературен преглед. // С л о в о, ХІХ, № 5555, 16 ян. 1941, с. 2

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Георги Томалевски „Сигнали“


ЛФ ПР.0559ст
ЛФ ПР.0559кн

Сигнатура: ЛФ-ПР. 0559ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Славослов на безсмъртното: Вместо сурвакница. // С л о в о, ХХІ, № 5850, 15 ян. 1942, с. 2    

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на П. Р. Славейков  „Избрани съчинения“


ЛФ ПР.0518ст
ЛФ ПР.0518кн

Сигнатура: ЛФ-ПР. 0518ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Низ литературните селения. // С л о в о, VІІІ, № 2274, 13 ян. 1930, с. 1

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Никола Ракитин „Зима при Вит“