ЛФ ПР.0724ст
ЛФ ПР.0724кн

Сигнатура: ЛФ-ПР.0724ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Низ литературните селения. // З о р а, Х, № 2759, 14 ян. 1929, с. 2

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Никола Фурнаджиев „Дъга"


ЛФ ПР.0699ст
ЛФ ПР.0699кн

Сигнатура: ЛФ-ПР.0699ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Из литературните селения. // З о р а, Х, № 2859, 14 ян. 1929, с. 2 

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Георги Райчев „Песен на гората“


ЛФ ПР.0669ст
ЛФ ПР.0669кн

Сигнатура: ЛФ-ПР.0669ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Фейлетонен литературен преглед. // С л о в о, ХVІ, № 4957,  ян. 1939, с. 6 

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Димитър Шишманов „Блянове край Акропола"


ЛФ ПР.0526ст
ЛФ ПР.0526кн

Сигнатура: ЛФ-ПР.0526ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Фейлетонен литературен преглед. // С л о в о, ХVІ, № 4957,  ян. 1939, с. 6 

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Никола Ракитин „Русалска поляна“