ЛФ ПР.1223ст
ЛФ ПР.1223кн

Сигнатура: ЛФ-ПР.1223ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Из литературните селения. // С л о в о, ХІV, № 4361, 14 ян. 1937, с. 1

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Георги Константинов „Любен Каравелов”


ЛФ ПР.0611ст
ЛФ ПР.0611кн

Сигнатура: ЛФ-ПР.0611ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Из литературните селения. // З о р а, Х, № 2859, 14 ян. 1929, с. 2

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Йордан Стубел „Сиротински песни”


ЛФ ПР.0529ст
ЛФ ПР.0529кн

Сигнатура: ЛФ-ПР.0529ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Фейлетонен литературен преглед. // С л о в о, ХVІ, № 4957,  ян. 1939, с. 6

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Никола Ракитин „Черни маниста”


ЛФ ПР.0367ст
ЛФ ПР.0367кн

Сигнатура: ЛФ-ПР.0367ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Фейлетонен литературен преглед. // С л о в о, ХVІІ, № 5255, 15 ян. 1940, с. 2

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Недялко Месечков „Вечната игра”