ЛФ ПР.0254ст
ЛФ ПР.0254кн

Сигнатура: ЛФ-ПР. 0254ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Из литературните селения. // З о р а, Х, № 2859, 14 ян. 1929, с. 2 

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Дамян Калфов „Индийският петел“


ЛФ ПР.0173ст
ЛФ ПР.0173кн

Сигнатура: ЛФ-ПР. 0173ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Над литературните селения. // З о р а, ХІІІ, № 3760, 15 ян. 1932, с. 6 

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Никола Джеров „Пролет край езерото“


ЛФ ПР.1599ст
ЛФ ПР.1599кн

Сигнатура: ЛФ-ПР.1599ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Фейлетонен литературен преглед. // С л о в о, ХІХ, № 5555, 16 ян. 1941, с. 2

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Стефан Станчев „Сребърни везби“


ЛФ ПР.1303ст
ЛФ ПР.1303кн

Сигнатура: ЛФ-ПР.1303ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Фейлетонен литературен преглед. // С л о в о, ХVІІ, № 5256, 16 ян. 1940, с. 2 

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Александър Балабанов „Любов и поезия“