ЛФ ПР.0723
ЛФ ПР.0723а

Сигнатура: ЛФ-ПР.0723

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора Асен Разцветников  към книгата „Стихотворения"


ЛФ ПР.0722
ЛФ ПР.0722а

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора Фани Попова-Мутафова към книгата „Една жена"


ЛФ ПР.0721
ЛФ ПР.0721а

Сигнатура: ЛФ-ПР.0721

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора Емануил Попдимитров  към книгата „Пред     дверите на любовта“


ЛФ ПР.0703
ЛФ ПР.0703а

Сигнатура: ЛФ-ПР.0703

Категория: книга с автограф

       Обяснителни бележки: Автограф от автора Паулина Станчева към книгата „Затишие“