ЛФ ПР.0009
ЛФ ПР.0009a

Сигнатура: ЛФ-ПР.0009

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора Теодосий Анастасов към книгата „Под морското слънце“


ЛФ ПР.0004
ЛФ ПР.0004a

Сигнатура: ЛФ-ПР.0004

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Павел Анастасов към книгата „Нашата съвременност“              


ЛФ ПР.1599
ЛФ ПР.1599а

Сигнатура: ЛФ-ПР.1599

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора Стефан Станчев  към книгата „Сребърни везби“


ЛФ ПР.1237
ЛФ ПР.1237а

Сигнатура: ЛФ-ПР.1237

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора Антон Страшимиров към книгата „Личност и  дело“