ЛФ Ст.к. 116.jpg
ЛФ Ст.к. 116А.jpg
ЛФ Ст.к. 116Б.jpg
ЛФ Ст.к. 116В.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.116/116А/116Б/116В

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки:Писмо от Фердинанд Сотиров/учител/ до Стефан Станчев, Битоля, 29 ноември 1941г.


ЛФ Ст.к. 114.jpg
ЛФ Ст.к. 114А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.114/114А

Категория: Кореспонденция

Вид: пощенска картичка

Обяснителни бележки:Пощенска картичка от Иван Захариев до Стефан Станчев, Пловдив, 24 юни 1933г.


ЛФ Ст.к. 113.jpg
ЛФ Ст.к. 113А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.113/113А

Категория: Кореспонденция

Вид: пощенска картичка

Обяснителни бележки:Пощенска картичка от Славчо Атанасов Милошев до Стефан Станчев, София, 24 декември 1940г.


ЛФ Ст.к. 112.jpg
ЛФ Ст.к. 112А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.112/112А

Категория: Кореспонденция

Вид: пощенска картичка

Обяснителни бележки:Пощенска картичка от Иван Ченчев до Стефан Станчев, София, 28 ноември 1934г.