ЛФ Ст.к. 137.jpg
ЛФ Ст.к. 137А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.137/137А

Категория: Кореспонденция

Вид: пощенска картичка

Обяснителни бележки: Пощенска картичка от А.Андреев  до Стефан Станчев, Ямбол, 8 март,  1942г.


ЛФ Ст.к. 136.jpg
ЛФ Ст.к. 136А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.136/136А

Категория: Кореспонденция

Вид: пощенска картичка

Обяснителни бележки: Пощенска картичка от Димитър Михалчев  до Стефан Станчев, 8 май,  1940г.


ЛФ Ст.к. 135.jpg
ЛФ Ст.к. 135А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.135/135А

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки: Писмо от Недю Александров  до Стефан Станчев, 24 февруари, 1978г.


ЛФ Ст.к. 133.jpg
ЛФ Ст.к. 133А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.133/133А

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки: Писмо от Константин Георгиев  до Стефан Станчев, Плевен, 30 август 1978г.