ЛФ Ст.к. 111.jpg
ЛФ Ст.к. 111А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.111/111А

Категория: Кореспонденция

Вид: пощенска картичка

Обяснителни бележки:Писмо  от Георги Илиев до Стефан Станчев, Стара Загора, 4 ноември 1934г.


ЛФ Ст.к. 110.jpg
ЛФ Ст.к. 110А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.110/110А

Категория: Кореспонденция

Вид: пощенска картичка

Обяснителни бележки:Пощенска картичка от Георги Илиев до Стефан Станчев, Стара Загора, 21 юли 1935г.


ЛФ Ст.к. 109.jpg
ЛФ Ст.к. 109А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.109/109А

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки:Писмо  от Методи Шишков до Стефан Станчев, Атия, 28 март 1941г.


ЛФ Ст.к. 107.jpg
ЛФ Ст.к. 107А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.107/107А

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки:Писмо  от Методи Шишков до Стефан Станчев, Бургас, 23 юли 1947г.