ЛФ Ст.к. 054.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.054

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки: Писмо от Българска Академия на Науките до Стефан Станчев, София, 30 юни 1941г.


ЛФ Ст.к. 053.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.053

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки: Писмо от Ламар до Стефан Станчев, Драгалевци, 12 март 1965г.


ЛФ Ст.к. 052.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.052

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки: Писмо от Гр. Угаров до Стефан Станчев, София, 18 март 1977г.


ЛФ Ст.к. 051.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.051

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки: Писмо от Чудомир до Стефан Станчев, Казанлък, 1939г.