ЛФ Ст.к. 146.jpg
ЛФ Ст.к. 146А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.146/146А

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо: писмо

Обяснителни бележки:Писмо от Никола Гигов до Стефан Станчев, Смолян, 23 януари, 1975г.


ЛФ Ст.к. 142.jpg
ЛФ Ст.к. 142А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.142/142А

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо: пощенска картичка

Обяснителни бележки:Пощенска картичка от Гено Дочев до Стефан Станчев, Казанлък, 14 март,  1942г.


ЛФ Ст.к. 141.jpg
ЛФ Ст.к. 141А.jpg
ЛФ Ст.к. 141Б.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.141/141А/141Б

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо, пощенска картичка

Обяснителни бележки:Писмо и пощенска картичка от Николай Виходцевски до Стефан Станчев, София, 26 август,  1979г.


ЛФ Ст.к. 140.jpg
ЛФ Ст.к. 140А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.140/140А

Категория: Кореспонденция

Вид: пощенска картичка

Обяснителни бележки: Пощенска картичка от Добрин Василев  до Стефан Станчев, Варна, 28 септември,  1940г.