ЛФ Ст.к. 092.jpg
ЛФ Ст.к. 092А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.092/092А

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки: Писмо  от Методи Шишков до Стефан Станчев, 22 април 1965г.


ЛФ Ст.к. 091.jpg
ЛФ Ст.к. 091А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.091/091А

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки: Писмо  от Методи Шишков до Стефан Станчев, 26 юли 1965г.


ЛФ Ст.к. 090.jpg
ЛФ Ст.к. 090А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.090/090А

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки: Писмо  от Георги Крънзов до Стефан Станчев, 11 януари 1937г.


ЛФ Ст.к. 089.jpg
ЛФ Ст.к. 089А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.089/089А

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки: Писмо  от Георги Клисаров до Стефан Станчев, 28 октомври 1942г.