ЛФ Ст.к. 081.jpg
ЛФ Ст.к. 081А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.081/081А

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки: Писмо от Антон Страшимиров до Стефан Станчев, София , октомври, 1932г.


ЛФ Ст.к. 080.jpg
ЛФ Ст.к. 080А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.080/080А

Категория: Кореспонденция

Вид: бележка

Обяснителни бележки: Бележка от Константин Петканов до Стефан Станчев,с. Бистрица,  Софийско, 4  август 1934г.


ЛФ Ст.к. 078.jpg
ЛФ Ст.к. 078А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.078/078А

Категория: Кореспонденция

Вид: пощенска картичка

Обяснителни бележки: Пощенска картичка от Антон Страшимиров до Стефан Станчев, София , 24 ноември, 1932г.


ЛФ Ст.к. 077.jpg
ЛФ Ст.к. 077А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.077/077А

Категория: Кореспонденция

Вид: пощенска картичка

Обяснителни бележки: Пощенска картичка от Антон Страшимиров до Стефан Станчев, София , 25 октомври, 1932г.