ЛФ Ст.к. 096.jpg
ЛФ Ст.к. 096А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.096/096А

Категория: Кореспонденция

Вид: пощенска картичка

Обяснителни бележки:Пощенска картичка от Методи Шишков до Стефан Станчев, 3 май 1938г.


ЛФ Ст.к. 095.jpg
ЛФ Ст.к. 095А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.095/095А

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки:Писмо  от Методи Шишков до Стефан Станчев, 1 ноември 1967г.


ЛФ Ст.к. 094.jpg
ЛФ Ст.к. 094А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.094/094А

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки:Писмо  от Методи Шишков до Стефан Станчев, 5 октомври 1967г.


ЛФ Ст.к. 093.jpg
ЛФ Ст.к. 093А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.093/093А

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки:Писмо  от Методи Шишков до Стефан Станчев, 28 октомври 1965г.