ЛФ Ст.к. 104.jpg
ЛФ Ст.к. 104А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.104/104А

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки:Писмо от Петър Димитров до Стефан Станчев, Пловдив, 4 септември 1942г.


ЛФ Ст.к. 103.jpg
ЛФ Ст.к. 103А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.103/103А

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки:Писмо от Петър Димитров до Стефан Станчев, Бургас, 23 август 1940г.


ЛФ Ст.к. 102.jpg
ЛФ Ст.к. 102А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.102/102А

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки:Писмо от Боян Болгар до Стефан Станчев, София, 21 февруари 1941г.


ЛФ Ст.к. 101.jpg
ЛФ Ст.к. 101А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.101/101А

Категория: Кореспонденция

Вид: пощенска картичка

Обяснителни бележки:Пощенска картичка от Иван Буюклийски до Стефан Станчев, Златоград, 2 септември 1938г.