ЛФ Ст.0018
ЛФ Ст.0018a

Сигнатура: ЛФ-Ст.кн .0018

Категория: Книги с автограф

Вид: Книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от Илинда Маркова  към книгата „Гримаси“


ЛФ Ст.0016
ЛФ Ст.0016a

Сигнатура: ЛФ-Ст.кн .0016

Категория: Книги с автограф

Вид: Книга с автограф

Обяснителни бележки: Посвещение от Надя Болгар към книгата на Боян Болгар „Животните, с които съм разговарял“


ЛФ Ст.0015
ЛФ Ст.0015a

Сигнатура: ЛФ-Ст.кн .0015

Категория: Книги с автограф

Вид: Книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от Марин Калинов към книгата „Един изгубен, един спечелен ден“


ЛФ Ст.0014
ЛФ Ст.0014a

Сигнатура: ЛФ-Ст.кн .0014

Категория: Книги с автограф

Вид: Книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от Димитър Добрев  към книгата „През моите очи“