ЛФ Ст.0281
ЛФ Ст.0281a

Сигнатура: ЛФ-Ст.кн .0281

Категория: Книги с автограф

Вид: Книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от Васил Петров към книгата „Горещи стъпки“


ЛФ Ст.0273
ЛФ Ст.0273a

Сигнатура: ЛФ-Ст.кн .0273

Категория: Книги с автограф

Вид: Книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от Елена Димитрова към книгата „Разговор с рода“


ЛФ Ст.0253
ЛФ Ст.0253a

Сигнатура: ЛФ-Ст.кн .0253

Категория: Книги с автограф

Вид: Книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от Кирил Топалов към книгата „Светогорският бунтар“


ЛФ Ст.0248
ЛФ Ст.0248a

Сигнатура: ЛФ-Ст.кн .0248

Категория: Книги с автограф

Вид: Книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от Георги Тахов към книгата „От Средец до София“