ЛФ Ст.0051
ЛФ Ст.0051a

Сигнатура: ЛФ-Ст.кн .0051

Категория: Книги с автограф

Вид: Книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от Венета Мандева  към книгата „Делнична тетрадка“


ЛФ Ст.0047
ЛФ Ст.0047a

Сигнатура: ЛФ-Ст.кн .0047

Категория: Книги с автограф

Вид: Книга с автограф

 Обяснителни бележки: Автограф от Елена Огнянова  към книгата „Не сме от сега“


ЛФ Ст.0045
ЛФ Ст.0045a

 Сигнатура: ЛФ-Ст.кн .0045

Категория: Книги с автограф

Вид: Книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от Венета Мандева към книгата „И пак сърцето“


ЛФ Ст.0042
ЛФ Ст.0042a

Сигнатура: ЛФ-Ст.кн .0042

Категория: Книги с автограф

Вид: Книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от Никола Гигов към книгата „Майски люляк“