ЛФ Ст.0002
ЛФ Ст.0002a

Сигнатура: ЛФ-Ст.кн .0002

Категория: Книги с автограф

Вид: Книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от Марко Недялков към книгата „Дорде е Стара планина“


ЛФ Ст.0343
ЛФ Ст.0343a

Сигнатура: ЛФ-Ст.кн .0343

Категория: Книги с автограф

Вид: Книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от Слави Боянов към книгата „Хуманизъм духовни ценности“


ЛФ Ст.0330
ЛФ Ст.0330a

Сигнатура: ЛФ-Ст.кн .0330

Категория: Книги с автограф

Вид: Книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от Николай Боев към книгата „И птиците обичат“


ЛФ Ст.0310
ЛФ Ст.0310a

Сигнатура: ЛФ-Ст.кн .0310

Категория: Книги с автограф

Вид: Книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от Боян Болгар към книгата „Размерите на моята градина“