ЛФ Ст.0012
ЛФ Ст.0012a

Сигнатура: ЛФ-Ст.кн .0012

Категория: Книги с автограф

Вид: Книга с автограф

 Обяснителни бележки: Автограф от Николай Стайков към книгата „Избрани стихотворения т.1. Лирика“


ЛФ Ст.0006
ЛФ Ст.0006a

Сигнатура: ЛФ-Ст.кн .0006

Категория: Книги с автограф

Вид: Книга с автограф

Обяснителни бележки: Посвещение от Георги Кехлибарев/съпруг на авторката Надя Кехлибарева/ към книгата „Един живот не стига“


ЛФ Ст.0005
ЛФ Ст.0005a

Сигнатура: ЛФ-Ст.кн .0005

Категория: Книги с автограф

Вид: Книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора Кирил Борисов към книгата „Невидими кръговрати“


ЛФ ПР.0003
ЛФ ПР.0003a

Сигнатура: ЛФ-Ст.кн .0003

Категория: Книги с автограф

Вид: Книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора Димитър Добре към книгата „Бразди във времето“