ЛФ Ст.0050
ЛФ Ст.0050a

Сигнатура: ЛФ-Ст.кн .0050

Категория: Книги с автограф

Вид: Книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от Димитър Арабаджиев  към книгата „Ждрело“


ЛФ Ст.0049
ЛФ Ст.0049a

Сигнатура: ЛФ-Ст.кн .0049

Категория: Книги с автограф

Вид: Книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от Боян Болгар  към книгата „Скрито отечество“


ЛФ Ст.0048
ЛФ Ст.0048a

Сигнатура: ЛФ-Ст.кн .0048

Категория: Книги с автограф

Вид: Книга с автограф

 Обяснителни бележки: Автограф от Стоянка Грудова  към книгата „Съзнание“


ЛФ Ст.0044
ЛФ Ст.0044a

Сигнатура: ЛФ-Ст.кн .0044

Категория: Книги с автограф

Вид: Книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от Боян Болгар  към книгата „Трето пътуване с Диоген“