ЛФ Ст.0013
ЛФ Ст.0013a

Сигнатура: ЛФ-Ст.кн .0013

Категория: Книги с автограф

Вид: Книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от Пелин Велков към книгата „Премеждията на чичо Кончо“


ЛФ Ст.0010
ЛФ Ст.0010a

Сигнатура: ЛФ-Ст.кн .0010

Категория: Книги с автограф

Вид: Книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от Орлин Василев към книгата „Бурени“


ЛФ Ст.0009
ЛФ Ст.0009a

Сигнатура: ЛФ-Ст.кн .0009

Категория: Книги с автограф

Вид: Книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от Станислав Сивриев към книгата „Път към своите“


ЛФ Ст.0008
ЛФ Ст.0008a

Сигнатура: ЛФ-Ст.кн .0008

Категория: Книги с автограф

Вид: Книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от Лъчезар Еленков към книгата „Забранена трева“