ЛФ Ст.0239
ЛФ Ст.0239a

Сигнатура: ЛФ-Ст.кн .0239

Категория: Книги с автограф

Вид: Книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от Никола Гигов към книгата „Родопско халище“


ЛФ Ст.0215
ЛФ Ст.0215a

Сигнатура: ЛФ-Ст.кн .0215

Категория: Книги с автограф

Вид: Книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от Стефан Попвасилев  към книгата „Строители на родната реч“


ЛФ Ст.0197
ЛФ Ст.0197a

Сигнатура: ЛФ-Ст.кн .0197

Категория: Книги с автограф

Вид: Книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от Андрей Андреев  към книгата „Музикални нрави в стария Рим“


ЛФ Ст.0159
ЛФ Ст.0159a

Сигнатура: ЛФ-Ст.кн .0159

Категория: Книги с автограф

Вид: Книга с автограф

 Обяснителни бележки: Автограф от Николай Димков  към книгата „Атанас Смирнов. Литературно-критически очерк“