ЛФ Ст.ф. 042.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.ф.042

Категория: Галерия

Вид: Фотография

Обяснителни бележки: Паулина и Стефан Станчеви след читалищно събрание, с. Долно Езерово, юни 1936г.


ЛФ Ст.ф. 041.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.ф.041

Категория: Галерия

Вид: Фотография

Обяснителни бележки: Паулина и Стефан Станчеви


ЛФ Ст.ф. 040.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.ф.040

Категория: Галерия

Вид: Фотография

Обяснителни бележки: Паулина Станчева


ЛФ Ст.ф. 039.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.ф.039

Категория: Галерия

Вид: Фотография

Обяснителни бележки: Паулина Станчева, август 1918г., Бургас