ЛФ Ст.ф. 022.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.ф.022

Категория: Галерия

Вид: Фотография

Обяснителни бележки: Паулина и Стефан  Станчеви


ЛФ Ст.ф. 021.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.ф.021

Категория: Галерия

Вид: Фотография

Обяснителни бележки: Стефан Станчев  на Учредителен конгрес на Българския туристически съюз, 1958г.


ЛФ Ст.ф. 020.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.ф.020

Категория: Галерия

Вид: Фотография

Обяснителни бележки: Стефан Станчев на изложба на българската книга, 1934г.


ЛФ Ст.ф. 019.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.ф.019

Категория: Галерия

Вид: Фотография

Обяснителни бележки: Стефан Станчев със свои приятели от Чехия, София, бул. „Граф Игнатиев“, юли 1959г.