ЛФ Ст.ф. 002.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.ф.002

Категория: Галерия

Вид: Фотография

Обяснителни бележки: Стефан Станчев


ЛФ Ст.ф.001.jpg

 

Сигнатура: ЛФ-Ст.ф.001

Категория: Галерия

Вид: Фотография

Обяснителни бележки: Читалищен конгрес, 1939г.