ЛФ Ст.ф. 030.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.ф.030

Категория: Галерия

Вид: Фотография

Обяснителни бележки: Стефан  Станчев пред почивния дом на Съюза на българските журналисти, Банкя, ноември 1960г.


ЛФ Ст.ф. 029

Сигнатура: ЛФ-Ст.ф.029

Категория: Галерия

Вид: Фотография

Обяснителни бележки: Стефан  Станчев в Коларовград/днес Шумен/ на събрание, посветено на Алеко Константинов, 18 март 1963г. 


ЛФ Ст.ф. 028.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.ф.028

Категория: Галерия

Вид: Фотография

Обяснителни бележки: Стефан  Станчев с група от Берковската гимназия, , Рожен, 21 август 1965г.


ЛФ Ст.ф. 027.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.ф.027

Категория: Галерия

Вид: Фотография

Обяснителни бележки:  Стефан  Станчев в пресбюрото на Учредителния конгрес на Българския туристически съюз, 29 декември 1957г.