ЛФ Ст.ф. 034.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.ф.034

Категория: Галерия

Вид: Фотография

Обяснителни бележки: Паулина Станчева, завършване на училище, 1923г., Бургас


ЛФ Ст.ф. 033.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.ф.033

Категория: Галерия

Вид: Фотография

Обяснителни бележки: Паулина Станчева, Кортенски бани, 19 юли 1925г.


ЛФ Ст.ф. 032.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.ф.032

Категория: Галерия

Вид: Фотография

Обяснителни бележки: Стефан  Станчев на лобното място на Алеко Константинов, 16 май 1965г.


ЛФ Ст.ф. 031.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.ф.031

Категория: Галерия

Вид: Фотография

Обяснителни бележки: Стефан  Станчев на национална научно-теоретична конференция по въпросите на туризма, Кърджали-20 април 1966г.