ЛФ Ст.ф. 046.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.ф.046

Категория: Галерия

Вид: Фотография

Обяснителни бележки: Стефан Станчев на откриване на библиотекарски курс в София, 1 август 1943г., сказки от Н.О. Масалитинов


ЛФ Ст.ф. 045

Сигнатура: ЛФ-Ст.ф.045

Категория: Галерия

Вид: Фотография

Обяснителни бележки: Стефан Станчев и приятели, събрани по случай 10 години вестникарска работа на Св. Ловджиев във вестник „Бургаски фарь“, Бургас, септември 1937г. 


ЛФ Ст.ф. 044.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.ф.044

Категория: Галерия

Вид: Фотография

Обяснителни бележки: Стефан Станчев на честване на Тарас Шевченко, Бяла Слатина, 10 март 1961г.


ЛФ Ст.ф. 043.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.ф.043

Категория: Галерия

Вид: Фотография

Обяснителни бележки: Паулина Станчева