ЛФ Ст.ф. 050.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.ф.050

Категория: Галерия

Вид: Фотография

Обяснителни бележки: Стефан Станчев


ЛФ Ст.ф.049.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.ф.049

Категория: Галерия

Вид: Фотография

Обяснителни бележки: Стефан Станчев


ЛФ Ст.ф.048.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.ф.048

Категория: Галерия

Вид: Фотография

Обяснителни бележки: Паулина Станчева


ЛФ Ст.ф. 047.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.ф.047

Категория: Галерия

Вид: Фотография

Обяснителни бележки: Стефан Станчев, библиотекарски курс в София,пред Университетска библиотека,  август 1943г