ЛФ Ст. др.166.jpg
ЛФ Ст. др.166А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст. др.166/166А

Категория: Други

Вид: Делегатска карта

Обяснителни бележки: Делегатска карта на Стефан Станчев за Петата отчетно-изборна конференция на туристическо дружество „Иван Вазов“-София, 18-21 март, 1965г., Русе


ЛФ Ст. др.165.jpg
ЛФ Ст. др.165А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст. др.165/165А

Категория: Други

Вид: Делегатска карта

Обяснителни бележки: Делегатска карта на Стефан Станчев за Третия конгрес на Българското туристическо дружество, 26-27 ноември, 1965г., София


ЛФ Ст. др.164.jpg
ЛФ Ст. др.164А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст. др.164/164А

Категория: Други

Вид: Покана

Обяснителни бележки: Покана от Клуба на културните дейци, 1951г., София


ЛФ Ст. др.163.jpg
ЛФ Ст. др.163А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст. др.163/163А

Категория: Други

Вид: Делегатска карта

Обяснителни бележки: Делегатска карта на Стефан Станчев за Трети конгрес на българската култура