ЛФ Ст. др.150.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст. др.150

Категория: Други

Вид: Афиш

Обяснителни бележки: Съобщение за среща със Стефан Станчев и професор Иван Попиванов