ЛФ Ст. др.154.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст. др.154

Категория: Други

Вид: Афиш

Обяснителни бележки: Тържествено честване на Алеко Константинов в Стара Загора с доклад на Стефан Станчев


ЛФ Ст. др.153.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст. др.153

Категория: Други

Вид: Афиш

Обяснителни бележки: Обсъждане на списание „Турист“ с доклад на Стефан Станчев


ЛФ Ст. др.152.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст. др.152

Категория: Други

Вид: Афиш

Обяснителни бележки: Тържествено честване на Алеко Константинов в Народен театър „Иван Вазов“ с доклад на Стефан Станчев


ЛФ Ст. др.151.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст. др.151

Категория: Други

Вид: Афиш

Обяснителни бележки: Вечер, посветена на Алеко Константинов в Михайловград/днешен-Монтана/ с доклад на Стефан Станчев