ЛФ Ст. др.174.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст. др.174

Категория: Други

Вид: Чернови

Обяснителни бележки: Чернови на стихотворения и разкази от Паулина Станчева


ЛФ Ст. др.173.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст. др.173

Категория: Други

Вид: Чернови

Обяснителни бележки: Чернови на стихотворения и разкази от Паулина Станчева


ЛФ Ст. др.172.jpg
ЛФ Ст. др.172А.jpg
ЛФ Ст. др.172Б.jpg
ЛФ Ст. др.172В.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст. др.172/172А/172Б/172В

Категория: Други

Вид: Устав

Обяснителни бележки: Устав на Дома на изкуствата и печата, 21 октомври, 1932г.


ЛФ Ст. др.171.jpg
ЛФ Ст. др.171А.jpg
ЛФ Ст. др.171Б.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст. др.171/171А/171Б

Категория: Други

Вид: Покана

Обяснителни бележки: Покана за Стефан Станчев от Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по повод честването на 75 годишнината от основаването на Университета.